Reklamacje

Regulamin reklamacji

1. Wszystkie towary dostępne w Serwisie objęte są gwarancją producenta oraz są fabrycznie nowe. Reklamacje są uwzględniane w okresie trwania gwarancji na produkt. Produkty są wymieniane u producenta w kraju, w którym zostały wyprodukowane.

2. Nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. Odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania, na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

3. Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu (na podst. Ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm.).

4. Produkt uszkodzony podczas przesyłki lub wadliwy, należy odesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres: ……………………….. Koszty odesłania przesyłki Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji, tj. najpóźniej 14 dni roboczych od wpłynięcia reklamacji. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje w zamian produkt w tej samej cenie dostępny w Sklepie lub droższy za odpowiednią dopłatą.